دانشكده فني و مهندسي

جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۴۶:۱۱

xdbhfgn


سمت: 
عضو هیأت علمی
گروه آموزشي: 
مهندسی نقشه برداری

برچسب ها: مهندس داود نجات