دانشكده فني و مهندسي

جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۲۵:۰۹

مدیریت


مهندس وحید پورامین

مدیر گروه فنی و مهندسی

تلفن:33117804 الی 7   داخلی  208


برچسب ها: -