دانشكده فني و مهندسي

جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۰:۰۳:۳۲

شناسنامه علمی مهندس مسلم درویشی


گروه آموزشي: 

عمران نقشه برداری

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

دوره کارشناسی

مهندسی عمران – نقشه برداری / دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / 1385 الی 1389

دوره کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سنجش از دور / دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / 1389 الی 1391

عنوان پایان نامه

محاسبه سطح زیر کشت انواع محصولات کشاورزی با استفاده از ترکیب داده های چند منبعی ماهواره ای

Calculating the area under cultivation of crops using combined optical data from multiple sources

پست الکترونیک

researchgate

googlescholar

dmoslem@yahoo.com