دانشكده فني و مهندسي

پنحشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۲۳:۵۰:۱۲

شناسنامه علمی مهندس داود نجات


سمت: 
عضو هیأت علمی
گروه آموزشي: 
مهندسی نقشه برداری
 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی